Alphasat tx V11.12.18.S75 do dia 20/12/2019
SKS 89w ON